Log in
Om een tekort aan logopedisten tegen te gaan en het teruglopend aantal aanmeldingen voor de opleiding te keren, gaat de NVLF in samenwerking met de hogescholen een campagne voeren via sociale media. Al dit najaar gaat die van start. Het is belangrijk beelden op tijd bij te stellen.
Paul Wouters

Leraren, politiemensen, verpleegkundigen: ze kunnen er allemaal over meepraten. De druk op het dagelijks werk is groot. Er is veel administratieve werklast die afleidt van waarvoor je het werk hebt gekozen. De waardering in de vorm van financiële beloning blijft achter. Direct of indirect speelt de overheid daarbij een rol. Om de problemen aan te kaarten en zichtbaar te maken, zijn er protestmanifestaties in Den Haag. Ze zorgen vaak dat er wel beweging komt, maar problemen zijn niet van de ene op de andere dag opgelost. Intussen haken gemotiveerde arbeidskrachten af door ziekte of ze vertrekken op een verhitte arbeidsmarkt naar andere sectoren. De media, altijd op zoek naar wat afwijkt van het gewone, meten de problemen groot uit. Niet zelden zijn ze op het spoor gezet door belangengroepen. Publiciteit is immers in de politiek een factor van betekenis.

Niet enthousiast

In de samenleving ontstaat door dit alles een negatief beeld over bepaalde beroepen. Een vertekend beeld,