Log in
Een goede cijfermatige onderbouwing van de meerwaarde van logopedie is van belang voor de hele beroepsgroep. Nivel Zorgregistraties biedt die mogelijkheid. Het is waardevol dat zoveel mogelijk logopedisten meewerken aan het bijeenbrengen van de gegevens. Dat is niet veel werk, want het gaat om gegevens die al worden vastgelegd.
Redactie

Voor een sterke onderhandelingspositie met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen zijn cijfers belangrijk. Ze laten zien wat het effect van besluitvorming kan zijn. Zo werd in de periode 2008-2012 zichtbaar dat er relatief steeds meer kinderen van 8 tot 16 jaar werden behandeld en minder van 4 tot 7 jaar. Mogelijke oorzaak: bezuinigingen op de preventieve logopedie bij kinderen, waardoor er minder screening werd uitgevoerd bij jonge kinderen dan voorheen.

Voor de komende jaren wordt verwacht dat de zorg voor ouderen steeds meer naar de eerste lijn zal verschuiven. Logopedisten krijgen meer cliënten met chronische aandoeningen als de ziekte van Parkinson, COPD en Alzheimer. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt trends zichtbaar en biedt kennis en inzicht, op basis van gegevens die zorgverleners voor patiëntenzorg en declaraties registreren.

Kerncijfers

De website van Nivel Zorgregistraties presenteert jaaren trendcijfers over de patiëntkenmerken, de wijze van toegang, de gezondheidsproblemen, het zorggebruik en de evaluatie van de behandeling bij de logopedist in de eerstelijn.