Log in
Wat is de gebruikelijke behandeling bij afasie? Welke diagnostische instrumenten gebruik je bij een vermoeden van TOS? Dat en meer staat in richtlijnen. Voor afasie en TOS zijn er nieuwe richtlijnen in ontwikkeling, met daarin de nieuwste methodes en overwegingen.
Suus van Geffen

Logopedisten gebruiken bij hun behandelingen niet alleen hun kennis en ervaring, maar ze maken ook gebruik van actuele richtlijnen. Om logopedisten te ondersteunen bij het leveren van passende zorg aan cliënten vernieuwt de NVLF twee richtlijnen, namelijk de richtlijn voor afasie en de richt­lijn TOS. De huidige richtlijn voor afasie is opgesteld in 2015, die voor TOS in 2017. Hoog tijd dus om ze weer eens tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld omdat er misschien nieuwe onderzoeken zijn die kunnen leiden tot beter evidence based werken en omdat maat­schappelijke ontwikkelingen invloed hebben op een richtlijn, bijvoorbeeld als het gaat over samenwerken, e-health en de effectiviteit van een interventie versus de kosten.

Mee met de tijd

Projectleider Herzieningstrajecten Richtlijnen Logope­die Ilona Lux-Bernoster is samen met haar collega beleidsadviseur Jeanine Brink verantwoordelijk voor