Log in
‘Om de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling goed te kunnen toepassen, is het belangrijk om zicht te hebben op jezelf en je eigen reacties’, zegt Michêlle Lacroix. Ze legt uit dat de meldcode méér inhoudt dan een melding.
Wilma van Hoeflaken

Als mensen zich langdurig onveilig voelen en blootstaan aan stress, heeft dat invloed op hun hersenen. Het kan de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden en daarmee ook het vermogen om te leren en je te ontwikkelen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling, het terrein van de logopedist’, zegt Michêlle Lacroix. Zij is logopedist, kinder- en jeugdpsycholoog en narratief systeemtherapeut. Ze werkt bij Zuyd Hogeschool in Heerlen als seniordocent en onderzoeker aan de Academie voor Logopedie en als studentenpsycholoog. Met Henriëtte Kuiper werkte ze mee aan de laatste editie van het standaardwerk Methodisch handelen in de logopedie. In dit boek wordt ook aandacht besteed aan de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode wordt hier genoemd als voorbeeld van evidence-based handelen. Volgens Michêlle vinden veel logopedisten en andere professionals in de gezondheidszorg, zoals fysiotherapeuten of ergotherapeuten, de meldcode ingewikkeld. ‘Ze vinden het vaak een spannend thema, er rust een taboe op.’

‘Het