Log in
Nederland vergrijst. In 2050 is een kwart van de inwoners ouder dan  65 jaar. Ook zijn er tegen die tijd veel meer 80-plussers dan nu.  Wat betekent dat voor het vakgebied logopedie?  ‘Het vak verandert’, zegt Hanneke Kalf, ‘Dat zie je nu al gebeuren.’ 
Wilma van Hoeflaken

Eerst wil Hanneke Kalf een misverstand uit de wereld  helpen. ‘Er zijn geen typische ouderdomsgerelateerde  logopedische aandoeningen’, zegt ze. ‘Er zijn ziektegerelateerde  aandoeningen’. Kalf, logopedist en universitair  docent aan het Radboudumc in Nijmegen,  promoveerde op slikstoornissen en speekselverlies  bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Ze legt uit:  ‘Veel mensen denken dat de ziekte van Parkinson of  een beroerte of dementie leeftijdgerelateerd is. Maar  dat is niet zo. Je kunt ook op je 40e parkinson krijgen,  of een beroerte, of dement worden. Wél is het zo dat  de kans op deze ziekten toeneemt met het stijgen van  de leeftijd. Dus de vergrijzing heeft als gevolg dat er  meer mensen zullen zijn met deze aandoeningen.’  En de vergrijzing is een feit. Volgens het Sociaal en  Cultureel  Planbureau (SCP) zal het aantal 75-plussers  in 2050 vergeleken met nu meer dan verdubbeld zijn.  Ook het aantal mensen met chronische ziekten zal  toenemen. Van 32 procent van de bevolking in 2011  naar 40 procent in 2030, voorspelt