Log in
Jaarlijks organiseert Lexima de Nationale Dyslexie Conferentie. Zoals in de voorgaande jaren werd deze conferentie ook dit jaar druk bezocht. Ruim 1500 bezoekers namen na afloop van het congres recente kennis mee terug naar hun werkplek. Leerkrachten, intern begeleiders, diagnostici en ook een groot aantal logopedisten konden kiezen uit een ruim aanbod aan lezingen, gehouden door vele prominenten zoals Pr. dr. Wied Ruijssenaars, Prof. dr. Ben Maassen, Dr. Chris Struiksma en Prof. dr. Aryan van der Leij. Doordat voor -iedere lezing meer dan drie kwartier was ingeruimd konden onderwerpen goed -worden uitgediept. In dit verslag leest u een korte weergave van een aantal lezingen die deelnemers konden bijwonen.
Redactie

Na de generieke opening door Annette Roetenberg (Lexima) werd de film ‘De dyslexie paradox’ getoond. Deze kunt u bekijken via de site van Lexima: https://www.youtube.com/watch?v=_uTICGDTj_g.

Logopedische diagnostiek en begeleiding bij dyslexie

Janneke de Waal-Bogers (NVLF, Bogers-Taal)
De relatie tussen (leren) lezen en taalproblemen was onderwerp van deze lezing en werd mogelijk daarom door veel logopedisten bijgewoond. Aan de hand van een schema over de interne chronologie in de taalverwerving van Goorhuis & Schaerlaekens (2012) beschreef Mevr. de Waal-Bogers het effect van problemen in de fonologie op de ontwikkeling van semantiek, syntaxis, morfologie en de metalinguïstiek. Ze benadrukte hierbij extra dat de fonologische ontwikkeling vooraf gaat aan de ontwikkeling van fonemisch bewustzijn en hierdoor een belangrijke voorspeller is van leessucces. Ook het theoretisch kader rondom taalstoornissen en specifieke taalstoornissen (S-TOS) werd geschetst. Omdat kinderen