Log in
De laatste tijd krijg ik weer meer vragen over de diagnostiek van meertalige kinderen met mogelijk een TOS. Dat is niet zo gek, want wat verandert er wel niet allemaal: passend onderwijs is ingevoerd, er zijn nieuwe visies op TOS, nieuwe regels, nieuwe mensen beoordelen de toelating tot arrangementen, en ook in de zorg verandert er veel.
Mirjam Blumenthal

De vragen gaan vooral over de keuze van onderzoeksinstrumenten, over de beoordeling van de mate waarin een kind meertalig is, en over de interpretatie van onderzoeksresultaten. Enkele voorbeelden: Onderzoeksinstrumenten: De Taaltoets Alle Kinderen (TAK) zou een onvoldoende COTAN normering hebben. Door sommigen wordt daarom de voorkeur gegeven aan de Schlichting testen, ook al heeft de TAK tabellen voor kinderen in een situatie waarin zij Nederlands als tweede taal leren, en de Schlichting testen niet.

De mate waarin het kind meertalig is: vroeger was vaak het -probleem dat misschien te veel meertalige kinderen naar Cluster 2 onderwijs gingen omdat met hun meertaligheid geen rekening gehouden. De redenering was dan: Nederlands = achter => ESM. Niet dus. Nu lijkt het er soms op dat ieder kind dat thuis ook een andere taal dan Nederlands hoort, wel zo ongeveer totaal moet zwijgen om nog door een indicatieslagboom heen te raken. Terwijl we (nog?) niet achter de deur kunnen kijken: hoeveel taalinput in welke taal heeft