Log in
De gezondheidszorg is volop in beweging. Als beroepsvereniging ondersteunt de NVLF logopedisten om goed voorbereid te zijn op diverse ontwikkelingen die de toekomst van de zorg bepalen. Ontwikkelingen die ook de rol van de logopedist raken. Hoe kun je het beste inspelen op verwachte ontwikkelingen en uitdagingen? In samenspraak met de leden zijn vijf ambities voor de komende jaren geformuleerd. Het realiseren daarvan versterkt het vakgebied logopedie en het werk van logopedisten.
Charlotte Piers, Paul Wouters

Dit jaar gaan we in elk nummer van dit tijdschrift dieper in op één van de ambities. Dat doen we door in gesprek te gaan met leden. In dit nummer trappen we af met een overkoepelend overzicht van doelen en activiteiten.

Hybride Zorg

Ambitie: in 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht, met een optimale combinatie van zorg op afstand én in de praktijklocatie.

Hybride logopedische zorg heeft meerwaarde voor de patiënt/cliënt en de logopedist. Het leidt tot grotere doelmatigheid in combinatie met kwaliteitsstijging. Dat was de conclusie na vier eHealth-inspiratiesessies in 2021 met concrete voorbeelden als de Voicebuddy app, spraaktechnologie, gamification en virtual reality. In 2022 volgen opnieuw inspiratiesessies. De werkgroep eHealth ontwikkelt intussen een visie op eHealth & Logopedie. Bij de