Log in
Goedele Vonder werkt als logopedist in de tandartspraktijk van Rob op de Laak. In deze samenwerking weten zij elkaars discipline goed aan te vullen, waardoor ze samen zorgen dat patiënten kunnen genieten van een langdurig resultaat. Wij vroegen hen naar het geheim van hun succes en op welke wijze logopedie en tandheelkunde elkaar kunnen aanvullen.
Michelle Iwema

Hoe kwam jullie samenwerking tot stand?

Goedele: ‘Ik ben vorig jaar in contact gekomen met Rob. Een kennis van mij zocht een logopedist in de regio waar Rob werkt. Ik dacht dat er in zijn praktijk een logopedist werkzaam was, maar die bleek er niet meer te zijn. Hij vertelde dat ze een nieuwe logopedist zochten en zo ging het balletje rollen.’

Rob: ‘In het verleden verwees ik mensen wel eens door naar de logopedist en dan hoorde ik niks meer. Er werd dan door die logopedist niet naar mij gecommuniceerd wat er gedaan werd met de cliënt. Daarom vond ik het heel fijn toen ik een logopedist in de praktijk kreeg. De lijntjes waren hierdoor kort. Zo geven we samen een patiënt een volledige behandeling. Toen