Log in
Mensen met beginnende dementie ervaren dikwijls communicatieproblemen, waardoor hun wereld snel kleiner kan worden. De nieuwe logopedische interventie Com-mens helpt dit te voorkomen.
Erica Renckens

‘Elke keer als hij weggaat, krijg ik nu een kusje’, vertelde de vrouw met dementie stralend over haar man tijdens het laatste huisbezoek van Mariëlle Olthof-Nefkens. ‘Toen smolt ik helemaal, want zij hadden zoveel strub­belingen gehad’, blikt de logopedist-onderzoeker terug. ‘En nu voelt deze mevrouw zich dusdanig op haar gemak dat haar stoplicht niet elke keer op rood schiet, waardoor ze kalm kan blijven en ze weer liefde­vol naar elkaar kunnen doen. Dat hebben we bereikt met educatie aan haar en haar man, door ze inzicht te geven in hun dagelijkse communicatie.’

Olthof-Nefkens promoveerde afgelopen april op een onderzoek naar de meerwaarde van Com-mens, een logopedische interventie voor communicatieproble­men bij mensen met dementie en hun naasten. Deze methode is ontwikkeld door Frieda Debets, logopedist in het Radboudumc Nijmegen, en wordt nu landelijk uitgerold door middel van cursussen aan logopedisten die werken