Log in
‘De samenwerking tussen professionals uit onderwijs en zorg is belangrijk voor het herkennen en behandelen van TOS’, stelt Elise de Bree, bijzonder hoogleraar taalontwikkelingsstoornissen in het passend onderwijs. Zij probeert onder andere in kaart te brengen hoe onderwijs en ondersteuning rond kinderen met TOS het best kan worden vormgegeven.
Wilma van Hoeflaken

‘Ik vind het belangrijk dat gesproken taal binnen het onderwijs op ieders netvlies staat’, zegt Elise. ‘Als je aan een school vraagt hoe hun taalbeleid eruitziet, gaat het vaak over onderwijs in technisch lezen en spellen. Voor gesproken taal is minder aandacht.’ Zij wil stimuleren dat die aandacht toeneemt en dat er meer methoden en instrumenten zijn om in te kunnen zetten. Sinds 1 februari 2021 is zij hoogleraar taalontwikkelingstoornissen in passend onderwijs aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel wordt bekostigd door Koninklijke Auris, een landelijk opererend expertise- en behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen met stoornissen op het gebied van gehoor, spraak of taal.

Niet herkend

TOS wordt nog niet altijd herkend, stelt Elise. ‘Bij bijvoorbeeld dyslexie en autisme heeft iedereen een beeld, maar bij TOS niet. Logopedisten zijn belangrijk voor het herkennen en diagnosticeren