Log in
‘Logopedisten hebben laten zien dat ze in deze onzekere tijden heel flexibel kunnen inspelen op veranderingen’, zegt Michel Dutrée, voorzitter van de NVLF. ‘Het bureau en bestuur zijn ervoor om hen te faciliteren, te informeren, te ondersteunen en mee te denken.’
Wilma van Hoeflaken

Half maart ging Nederland op slot. De gevolgen waren enorm, ook voor logopedisten. Hoe kijk je terug op die eerste periode?

‘Er was veel onzekerheid, er waren veel vragen. Logopedisten hebben een contactberoep, dus de intelligente lockdown heeft voor hen grote gevolgen. Hoe gaat het verder met mijn werk, met mijn inkomen? Voor de NVLF staat voorop dat we onze leden zo goed mogelijk willen informeren, faciliteren en ondersteunen. Daarom checkten we eerst alle feiten. ‘Fact finding’, dat stond bij de NVLF centraal. Logopedisten moeten er volledig op kunnen vertrouwen dat de informatie van de NVLF juist en actueel is. PPN, KNGF en SKF trokken in deze periode intensief samen op en stonden continu in contact met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Wat mij opviel is dat logopedisten heel snel gestart zijn met telelogopedie. In de voorgaande jaren was daar discussie over. Kan telelogopedie wel? Wat is de waarde ervan? En nu pakten logopedisten het direct