Log in
Een logopedist is meer dan een spraakjuf, zo blijkt ook uit de zeven rollen die worden onderscheiden in het dit jaar te verschijnen Profiel Logopedist. Deze editie staan we stil bij de rol van innovator, aan de hand van de ervaringen van twee logopedisten die hun idee wisten te vertalen naar een product.
Erica Renckens

Hoe mooi zou het zijn als we pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen op de groep kunnen coachen in hun taalstimulerende vaardigheden? Dit vroeg eerstelijns logopedist Gaby van de Venne zich af. Zeker in haar regio Rotterdam, waar veel kinderen met een taalachterstand naar school gaan, leek dat haar geen overbodige luxe. Haar idee opperde ze begin 2016 tijdens een bijeenkomst van Zoloro (Zorggroep Logopedie Rotterdam). Ze had niet durven dromen dat daaruit twee jaar later de professionele, gevalideerde training Met Taal Vooraan zou voortkomen.

‘Pedagogisch medewerkers kregen wel concrete adviezen voor taalstimulering van het audiologisch centrum of de behandelend logopedist, maar dat was alleen voor een kind dat al een taalprobleem had. Bovendien bleek de vertaalslag naar concreet handelen op de groep vaak lastig. Eigenlijk wil je alle kinderen bereiken, ook preventief’, licht Van de Venne het ontstaan van haar idee toe. ‘Met collega’s uit de