Log in
Logopedie op de Intensive Care is dit jaar het centrale thema van de jaarlijkse Dag van de Logopedie op 6 maart. Een mooie aanleiding om logopedist Minke Greupink te vragen wat zij voor patiënten op IC kan betekenen.
Suus van Geffen

Minke Greupink werkt sinds 2007 in het OLVG in Amsterdam. Kwam ze in de beginjaren mondjesmaat op de Intensive Care (IC), inmiddels hebben zij en haar collega-logopedisten een vaste plek verworven binnen het multidisciplinaire team rondom de IC-patiënt. ‘We hebben duidelijk onze meerwaarde laten zien. Ik denk wel dat ik kan stellen dat logopedie bijdraagt aan een sneller ontslag van de IC naar de verpleegafdeling. Ook hebben we op onze IC – op ons advies – sinds een paar jaar nieuwe tracheacanules, die bijdragen aan een betere slik- en hoestrevalidatie.’

Welke logopedische zorg bieden jullie aan IC-patiënten?

‘Wij hebben twee belangrijke taken. De eerste is het begeleiden van dysfagiepatiënten. Dat kunnen patiën­ten zijn met een tracheacanule en patiënten die wat langer geïntubeerd zijn geweest en vervolgens gedetu­beerd. De