Log in
De plaats van logopedie binnen de zorg zal komende tijd veranderen. Deels vanwege veranderingen in de financiering en organisatie van de zorg, deels omdat meer specialisatie zal plaatsvinden.
Paul Wouters

Dat was de rode draad door de inleidingen tijdens het ochtendgedeelte van het NVLFjaarcongres op zaterdag 1 oktober 2016. Bijna 400 logopedisten uit alle delen van het land kwamen naar Nieuwegein om zich met elkaar te buigen over de consequenties van het veranderend zorglandschap. Eén van die veranderingen is de komst van vrije tarieven op 1 januari 2017.

Eerste ervaringen van de voorzitter

Michel Dutrée, sinds mei van dit jaar voorzitter van de NVLF, gaf een schets van zijn eerste ervaringen met de beroepsgroep en van de bestuurlijke uitdagingen in de komende tijd. Hem was in het bijzonder de grote passie voor de inhoudelijkheid van het vak opgevallen. Hij waarschuwde echter dat de positionering binnen de zorg niet vergeten mag worden. Dat betekent dat de meerwaarde van de bijdrage van logopedie scherper in beeld moet komen. De samenleving zal vaker en meer om ‘evidence based’-interventies vragen. Om daaraan in het belang van de beroepsgroep goed invulling te kunnen geven, is