Log in
Belangenbehartiging is een belangrijke taak van de NVLF. Dat loopt uiteen van meer bekendheid geven aan de waarde van logopedie tot het ijveren voor een betere beloning. Contacten met de overheid en zorgverzekeraars maken deel uit van het dagelijks werk. Als dat tot onvoldoende resultaat leidt, komt de Tweede Kamer in beeld. Die controleert immers de regering en waakt over de uitvoering van het vastgestelde beleid. De Kamer kan de minister aanzetten tot actie. Lobby bij de Tweede Kamer is onderdeel van de belangenbehartiging. Daarover spreken we met NVLF-voorzitter Michel Dutrée.
Paul Wouters

Hoe pakt de NVLF de lobby aan?

‘Lobby is een traject van lange adem en permanente aandacht. Voor aandacht van een Kamerlid is timing heel belangrijk. Je moet het juiste moment kiezen. Bijvoorbeeld in aanloop naar een debat met de minis­ter. Daarvoor laten we ons ondersteunen door het Haagse bureau EPPA. Onze vaste adviseur Renate van Leeuwen houdt precies bij wanneer zich zo’n moment voordoet. Via brieven, e-mail of telefonisch contact brengen we dan onze punten naar voren. Het is belangrijk aan te sluiten bij wat de politicus interessant vindt en op welk debat de inbreng is gericht. Dan heb je de meeste aandacht. Het is een goed samenspel tussen de beleidsmedewerkers op ons bureau in Woerden en de externe specialisten op het vlak van politiek en communicatie.’

Blijft het bij