Log in
NVLF is jarig en wie jarig is, trakteert. Tijdens de districtsbijeenkomsten bijvoorbeeld waar u gratis een stoomcursus online marketing krijgt. Zo kunt u uzelf nog beter profileren, bij cliënten, collega’s, uw werkgever en anderen.
Leontina Burgers

Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor belangenbehartiging van de leden en het bevorderen van de kwaliteit van het vakgebied. Het verenigingsbestuur bestaat op dit moment uit zes leden, onder voorzitterschap van Michel Dutrée. Alleen voorzitter Michel Dutrée is geen lid en logopedist.

Klankbordgroepen

In 2017 worden klankbordgroepen gestart om enerzijds nog meer voeling te houden met wat er leeft in de achterban en anderzijds om letterlijk te klankborden rond een specifi ek thema. Het gaat om drie klankbordgroepen: eerste lijn, onderwijs en gezondheidszorg.

Samenwerkingsverbanden

De NVLF heeft een groot netwerk, zowel binnen het vakgebied logopedie als daarbuiten. Denk daarbij aan internationale verenigingen, werkgroepen en het Paramedisch Platform Nederland.

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging beslist over b elangrijke zaken binnen de vereniging. De Ledenraad overlegt daarover met het bestuur. De Ledenraad bestaat uit een ledenvertegenwoordiging van de tien districten.

Statutaire commissies

Binnen de NVLF zijn