Log in
Boudewijn de Ridder (55) is sinds twee jaar verenigingsmanager van de NVLF. In zijn functie zorgt hij er – samen met twaalf collega’s - voor dat het verenigingsbureau in Woerden goed draait. Als verenigingsmanager is hij o.a. verantwoordelijk voor de financiën binnen de NVLF. ‘Dat betekent niet alleen zorgen dat leden hun contributie op tijd betalen, maar óók dat dit geld verantwoord besteed wordt.’
Boudewijn de Ridder

‘Ik betaal jaarlijks € 390,lidmaatschap aan de NVLF. Maar wat krijg ik daar eigenlijk voor terug? Met die vraag, en het antwoord erop, begon ik mijn presentatie tijdens de NVLF districtsbijeenkomsten afgelopen maand’, vertelt Boudewijn de Ridder. ‘Als vereniging moet je transparant zijn: leden laten weten wat je allemaal voor hen doet en waar je toevoegde waarde zit. Als NVLF doen we dat nog te weinig, terwijl we genoeg te vertellen hebben en leden veel terugkrijgen voor hun lidmaatschap.’

Na zijn studie bedrijfskunde kwam Boudewijn de Ridder terecht in de ICT. ‘Ik begaf me op het snijvlak van administratie en ICT en keek vooral naar de inrichting van processen. Later ben ik me meer bezig gaan houden met het managen van financiële processen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ik heb dus iets met de zorg, hoewel de logopedie toch weer een hele eigen wereld is. Maar ik voel me er thuis. Het is heel dynamisch en divers. Never a dull moment.’