Log in
Petra Koekkoek is LCV-er (Landelijke Contractantenvertegenwoordiger) namens de NVLF en daarnaast -actief in de politiek. In november sprak zij met het PvdA-Kamerlid Keklik Yücel op een ledendag van de PvdA. Zij kaartte toen de problemen aan waar logopedisten in de eerste lijn mee te maken hebben. Na dit gesprek ging het balletje rollen: Petra schreef er onlangs een brief overheen, en inmiddels hebben twee -andere Kamerleden, Loes Ypma en Agnes Wolbert, vragen gesteld aan minister Schippers van VWS. We kijken met Petra terug op de lobby die zij in gang zette.
Redactie

Logopedische behandeling in de eerste lijn wordt verricht op medische indicatie, al dan niet na verwijzing van een arts of specialist, en valt zodoende onder de zorgverzekeringswet. De vergoeding voor logopedische behandeling wordt bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De activiteiten en verrichtingen die een zorgaanbieder, in dit geval de logopedist, in rekening mag brengen, zijn beschreven door de NZa. Dit zijn de prestaties. Daaraan gekoppeld zijn de tarieven. In de tariefbeschikking is zo duidelijk welke prestaties een logopedist in rekening kan brengen. Dit is te lezen in Tariefbeschikking Logopedie TB/CU-7134-01 en in de Bijlage TB/CU-7134-01, beide van de NZa. Zoek op ’tariefbeschikking logopedie’ op www.nza.nl.

Met deze verwijzing naar het formele kader waarbinnen logopedisten gehouden zijn te handelen begint Petra haar brief aan mevrouw Yücel. “Ik wilde het Kamerlid om te beginnen duidelijk maken dat in onze tariefbeschikking er verschillende prestaties zijn vastgesteld die allemaal gebaseerd zijn op de behandeling met de