Log in
Hoe krijgen logopedisten in de dagelijkse praktijk te maken met evidencebased practice (EBP), ofwel het nemen van klinische beslissingen op basis van het huidige beschikbare bewijs? Vijf logopedisten, werkzaam in verschillende werkterreinen, vertellen over hun positieve én negatieve ervaringen met EBP.
Erica Renckens

Bianca Berndsen:

Kwaliteitskring De Gelderse Poort, waarvan Bianca Berndsen lid is, constateerde dat er weliswaar veel wetenschappelijke informatie te vinden is over stoornissen, maar veel minder over het eff ect van de behandeling. ‘We besloten daarom zelf onderzoek te doen naar de behandeling van pragmatiek. Dat bleken we allemaal wel ongeveer hetzelfde aan te pakken, maar niet volgens een vaste methode.’ De leden stelden zelf een behandelprotocol op waarin werd vastgelegd hoe kinderen op verschillende onderdelen en niveaus van de conversatievaardigheden getraind zouden worden. Bij de twaalf kinderen die deelnamen aan het onderzoek werd na zes maanden de Nijmeegse Pragmatiektest opnieuw afgenomen. ‘Ondanks de kleine steekproef bleek onze behandeling significant effect te hebben. Sterker nog, ook op onderdelen die we niet hadden getraind scoorden de kinderen nu hoger.’

Hoewel de kwaliteitskring bij het opzetten en uitvoeren van dit onderzoek hulp kreeg van HAN-docent Joost de Beer, was het een moeizaam proces, vertelt Berndsen. ‘Als kring