Log in
De NVLF merkt dat onder haar leden nog altijd veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan over de regeling paramedische herstelzorg na COVID-19. Daarom is deze stroomdiagram ontwikkeld met alle regels en punten waar je rekening mee moet houden wanneer je een ex-COVID-patiënt gaat behandelen.
Redactie

Let op het volgende:

  • Jezelf aanmelden voor het prospectieve onderzoek doe je via covidparamedischonderzoek.nl/
  • Gebruik voor de behandeling van patiënten die onder de regeling paramedische herstelzorg na COVID-19 vallen diagnosecode 9500
  • Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op paramedische herstelzorg gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist noodzakelijk
  • De logopedist brengt verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na ongeveer drie maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden
  • Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico
  • Deze regeling geldt vooralsnog tot 1 augustus 2021
  • Meer informatie vind je op www.nvlf.nl/nieuws/