Log in
Sinds 1 januari 2017 moeten logopedisten ervoor zorgen dat ontevreden cliënten eenvoudig een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook moeten ze zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Veel gedoe? ‘Dat valt mee, want de NVLF heeft een collectieve regeling getroffen’, zegt Jilke Hageman. 
Wilma van Hoeflaken

Logopedisten moeten zich, net als alle andere zorgverleners, houden aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). ‘Deze wet is op 1 januari 2016 al ingegaan, maar 2016 was een overgangsjaar’, aldus Hageman, beleidsondersteuner sociaaleconomische belangenbehartiging van de NVLF. ‘Met ingang van 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om ervoor te zorgen dat hun klachtenregeling voldoet aan de nieuwe wet.’

De Wkkgz vervangt onder andere de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Om het logopedisten gemakkelijker te maken om te voldoen aan hun nieuwe wettelijke verplichtingen heeft de NVLF een collectieve regeling getroffen.

Wettelijke verplichting

Het komt voor dat cliënten of patiënten niet tevreden zijn over hun zorgverlener. In de Wkkgz staat dat ontevreden cliënten of patiënten eenvoudig een klacht moeten kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. zorgaanbieders moeten voor deze mogelijkheid zorgen. Ook moeten zorgaanbieders een goed gekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenprocedure hebben. Deze procedure moet laagdrempelig zijn. De overheid wil hiermee bewerkstelligen dat cliënten en patië