Log in
In het dit jaar te verschijnen nieuwe Profiel Logopedist is veel aandacht voor de verschillende rollen die de logopedist speelt tijdens de uitoefening van het vak. Daarom staan we in elke editie van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie stil bij een van deze rollen. Ditmaal spreken we twee logopedisten die veel aandacht hebben voor hun rol als gezondheidscoach.
Erica Renckens

Mensen komen bij ons met een klacht: ‘ik praat niet goed’, maar uiteindelijk kunnen we ze in zoveel meer dan alleen hun spraak helpen’, vertelt Karin Derks, die als stottertherapeut werkt vanuit haar praktijk Pure Communicatie in de regio Venlo. Samen met haar collega Joyce Walter, cognitief revalidatietherapeut, keek ze altijd al breder naar de achtergrond en mogelijkheden van haar cliënten. Dat kreeg concreet handen en voeten toen hun praktijk zo’n drie jaar geleden in contact kwam met Beweging Limburg Positief Gezond.

Positieve Gezondheid is een benadering die steeds meer weerklank vindt in de Nederlandse gezondheidszorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn heeft Positieve Gezondheid geformuleerd als een van de uitgangspunten voor het beleid en de provincie Limburg heeft er ook vol op ingezet. Maar waar staat Positieve Gezondheid precies voor? ‘Gezondheid is meer dan alleen het lichaam’, legt Derks uit. ‘Lichaamsfuncties maken daar natuurlijk wel deel van uit, maar uit onderzoek blijkt dat wat mensen als