Log in
Verdere professionalisering, innovatie en de toekomst van de logopedie. Deze thema’s stonden centraal op het feestelijke jubileumcongres van de NVLF, vrijdag 13 oktober 2017.
Gemma Schoot

Officiële momenten waren er ook. Ellen Gerrits en Margot Visser-Bochane, beiden voorzitter van de werkgroep TOS, overhandigden de eerste richtlijn Logopedie bij TOS aan voorzitter Michel Dutrée. Mevrouw Damsté-Terpstra,– 70 jaar lid van de NVLF, werd benoemd tot erelid. Bestuurslid Bauke Leijenaar reikte aan Annemieke Bastiaans de Branco van Dantzigprijs uit voor haar logopedische prentenboeken en films voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. En logopediestudenten van de hogeschool Rotterdam ontvingen de Innovatieprijs Bachelor Logopedie 2017 voor hun project ‘Waarom de therapie met de VR-bril?’.

Urgentie

Maar dat was allemaal ná de openingstoespraak door voorzitter Michel Dutrée, ná de collegiale felicitaties van Michèle Kaufmann-Meyer, president van de Europese logopedieorganisatie CPLOL, en ook ná een flitsende film over 90 jaar NVLF. De zaal kreeg een tijdlijn te zien in beelden van vroeger tot nu. Met ‘urgente’ muziek erbij, zoals presentator Marijke Roskam zei. Daarbij verwees zij naar de urgentie om TOS meer bekendheid te geven in