Log in
De NVLF heeft sinds 1 mei een nieuwe voorzitter: Michel Dutrée (57). Hij volgt Theo de Koning op die na vijfenhalf jaar voorzitterschap afscheid neemt. Dutrée is ambitieus, ook in deze nieuwe functie. “Ik wil de leden laten zien welke absolute meerwaarde de NVLF biedt en tegelijk een eerlijk verhaal vertellen.”
Krista Haneveld, Ruud Nannes

De meest urgente opdracht die de nieuwe NVLF-voorzitter Michel Dutrée zich heeft gesteld is het voorbereiden van de eerstelijns logopedisten op de komst van de vrije tarieven logopedie per 1 januari 2017. Gedurende de countdown tot die datum moeten de leden goed worden bediend, in het bijzonder de kleinere eenmanspraktijken. Dutrée: “Behalve dat we de leden zullen helpen om zich voor te bereiden moeten we de buitenkant van de vereniging sterk organiseren, zodat er een open lijn is met de ministeries VWS en OCW en de zorgverzekeraars.”
In de ogen van Dutrée is de vereniging te veel bezig met discussies over de inhoud van het vakgebied. “Die interne discussies zijn goed. Dat beschouw ik als het strijdvaardige vanuit professionele opvattingen. De keerzijde is, helaas, dat er voor inhoudelijke discussies in de buitenwereld nauwelijks plaats is. Daar draait het om het verkrijgen van de best mogelijke positie voor de logopedie in het politieke zorgdebat. Bewijzen dat de logopedist optimale kwaliteit