Log in
Innovatie in de logopedie gaat eigenlijk over innovatie in de zorg in het algemeen. En daarin liggen veel kansen voor de logopedische beroepsgroep, zeggen Lilian Beijer en Zakia Guernina.
Suus van Geffen

Ze hebben elkaar nooit eerder gesproken, maar blijken het tijdens het interview op veel vlakken roerend met elkaar eens te zijn als het gaat over innovatie in de logopedie. Als de een praat, zit de ander instemmend te knikken. En ze vullen elkaars verhaal veelvuldig aan. Lilian Beijer studeerde af als logopedist en taal- en spraakpatholoog, stroomde het vak in en promoveerde in 2012 op e-health en zorgtechnologie. Nu werkt ze als associate lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met zorgtechnologie als aandachtsgebied. Ook is ze beleidsadviseur e-health bij de Nijmeegse Sint Maartenskliniek en universitair docent Health & Innovation aan de Radboud Universiteit. Zakia Guernina werkt aan de andere kant van het land, in Rotterdam. Ze is lid van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, waar ze verantwoordelijk is voor praktijkgerichte innovatie in onderzoek en onderwijs. Binnen de Vereniging Hogescholen vertegenwoordigt ze het thema gezondheid