Log in
Daarom organiseert de NVLF samen met het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) elk jaar de Innovatieprijs voor studenten. Dit jaar presenteerden drie genomineerden hun idee voor vernieuwing van het vak. Dit zijn de drie genomineerden en dit zijn hun plannen.

COMmunicatie bij AFasie in het dagelijks leven gemeten met een app

Eveline Feekes, Zuyd Hogeschool, eveline-feekes@hotmail.com

Om de behoefte van de persoon met afasie in kaart te brengen bestaat momenteel een aantal instrumenten. Deze inventarisatie-instrumenten worden afgenomen tijdens het contact met de logopedist in de klinische setting. Aangezien er sprake is van een momentopname kunnen veel aspecten van invloed zijn op dit ene meetmoment. Een app op de smartphone kan tegemoetkomen aan dit probleem. Via een app is het veel eenvoudiger om communicatieve participatieproblemen juist en volledig te inventariseren en op meerdere momenten te monitoren.

De concept-app ‘COMAF’ geeft mensen met afasie de mogelijkheid hun communicatieve mogelijkheden en ervaringen met verschillende mensen in kaart te