Log in
In ons tijdschrift 2020-04 stond er een artikel over het aankomende gezamenlijke beroepsprofiel van de opleiding logopedie en de logopedist. ( LOOL en NVLF). Dit gezamenlijke profiel kent als basis de 7 CANMeDS rollen, van oorsprong uit Canada en passend bij iedere paramedische opleiding.
Redactie

In het aprilnummer van 2021 stond de uitwerking van de tweede rol van dit profiel “de gezondheidscoach”.  Het stuk is geschreven door de freelance journaliste Erica Renckens.

Het stuk levert  voor mij als oud docent aan de HAN en oud praktijkhouder nogal wat vragen op:

  • De titel is  provocerend:  “Kijk naar wat kan in plaats van naar de klacht”.  En: “Het accent ligt niet meer op  beperking of ziekte maar op veerkracht, eigen regie en het vermogen om met uitdagingen in het leven om te gaan.”  Dat suggereert nogal wat: de vakvrouw logopedist kan vanaf nu zonder uitvragen van de klacht, zonder anamnese, zonder onderzoek, zonder tijdrovende observaties aan het werk  gaan?  Wordt ons nieuwe  profiel een oplossing voor de zo gewenste verhoging van arbeidsproductiviteit? &