Log in
Op 3 februari is op 92-jarige leeftijd professor dr. Helbert Damsté overleden. Helbert Damsté was erelid van de NVLF. Hij was van grote betekenis voor de ontwikkeling en erkenning van de Foniatrie en Logopedie. In Groningen schreef hij zijn proefschrift over de revalidatie na laryngectomie (Oesophageal Speech after Laryngectomy, 1958). Samen met Annie Moolenaar-Bijl en zijn vrouw Tiete Damsté zette hij de eerste stappen voor het behandelen van gelaryngectomeerden met de slokdarmspraak.
Jopie Kuiper

Het echtpaar Damsté maakte veel studiereizen. Tijdens deze studiereizen leerden zij andere methodieken en wijzen van behandelen kennen voor diverse logopedische stoornissen. Met deze kennis kwamen zij terug in Nederland. Onder leiding van Helbert Damsté groeide de afdeling Foniatrie van het AZU (nu het Academisch Medisch Centrum Utrecht) uit tot een kenniscentrum op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en medische en gedragstherapeutische behandeling van diverse stem- en spraakstoornissen. Hij schreef vele wetenschappelijke artikelen en een aantal boeken.

In 1967 werd Helbert Damsté in deeltijd hoogleraar bij de Katholieke Universiteit in Leuven, waaraan hij tot zijn emeritaat in 1987 verbonden is gebleven. In 1980 werd hij gewoon hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Dankzij de internationale contacten werden voor logopedisten nascholingen georganiseerd in stemmethodieken en stotterbehandelingen.

In februari 2002 richtten Helbert en Tiete Damsté het Damsté-Terpstra Fonds op voor praktische en preventieve logopedie. Logopedisten kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Helbert Damsté bestudeerde de aanvragen nauwkeurig en kritisch. Hij wilde logopedisten stimuleren verder te gaan