Log in
Het contracteerseizoen is weer begonnen. Veel logopedisten hebben het gevoel dat van onderhandelingen geen sprake is. Vorig jaar overwogen veel eerstelijns zorgaanbieders geen contract te sluiten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kreeg signalen dat een deel van de zorgaanbieders dat met elkaar zou hebben afgestemd. De ACM waarschuwde toen: een ‘collectieve boycot’ van zorgcontracten is verboden! Reden: dat is nadelig voor patiënten en uiteindelijk schadelijk voor de zorg. Maar hoe zit het met de positie van de zorgaanbieder, zoals de logopedist? We legden de ACM een aantal veel gestelde vragen voor.
Redactie

Waarom mag de NVLF niet voor alle logopedisten onderhandelen met zorgverzekeraars?

We hebben in Nederland gekozen voor een zorgstelsel van gereguleerde concurrentie. Daarin hebben zorgverzekeraars voor de basisverzekering een zorgplicht. Zij concurreren met elkaar om de gunst van de verzekerde; dat is een prikkel om de zorg zo scherp mogelijk in te kopen. Zolang zorgverzekeraars voldoen aan hun zorgplicht zijn zij vrij om zelf te bepalen welke logopedisten zij contracteren. Dan is het wel van belang dat er voor patiënten en zorgverzekeraars ook echt wat te kiezen valt. Dat kan niet als de NVLF namens alle logopedisten gaat onderhandelen. Logopedisten moeten zelf bepalen hoe zij cliënten willen aantrekken en tegen welke tarieven, zeker nu er sinds 1 januari 2017 vrije tarieven zijn. Dat mogen zij niet met elkaar afstemmen, ook niet via een branchevereniging. Dat verstoort de concurrentie en is verboden. Dit is wettelijk zo bepaald, in de concurrentieregels uit de Mededingingswet. De ACM houdt toezicht op