Log in
Bij de praktijk KlinkR Logopedie in Enschede van Zabeth Mutlu staat een persoonlijke benadering voorop. Iets dat ouders direct merken bij het intakegesprek van hun kind. In plaats van in de wachtkamer te zitten, nodigt Zabeth hen vanaf de eerste behandeling uit om mee te komen in de behandelkamer.
Michelle Iwema

‘Het is zo belangrijk de ouders erbij te betrekken’, vertelt zij. ‘Dat vormt de start om de behandeling zo effectief mogelijk te maken. Ik zie het kind immers maar een keer per week. Zij kun­nen thuis verder oefenen. Door hen een oefening te laten doen waar ik bij ben, kunnen ze mij vragen stel­len waar nodig. Zeker bij mijn clientèle is het belangrijk ze het gevoel te geven dat ik naar hen luister. Ik krijg veel te maken met ouders die gevlucht zijn naar Nederland, gezinnen waar meerta­ligheid speelt of mensen die lager opge­leid zijn. Vaak krijgen zij het gevoel onzichtbaar te zijn, ik behandel ze zoals ik