Log in
Ze hebben hart voor het vak en zijn er zelfs in vrije tijd nog druk mee. Kwaliteitskringbegeleiders Paula Hettinga en Ivette Knottnerus vertellen waarom ze zo enthousiast zijn over hun kwaliteitskring. En ze kraken hier en daar wat kritische noten.
Suus van Geffen

Maar liefst 350 kwaliteitskringen zijn er aangesloten bij de NVLF. Dat betekent dat ongeveer 5000 logopedisten meerdere keren per jaar met elkaar om de tafel gaan zitten om te praten over het vak, wat er goed gaat en wat er beter kan. Logopedisten Paula Hettinga en Ivette Knottnerus zijn beiden kwaliteitskringbegeleider. Spraak-taalpatholoog Hettinga heeft zelfs twee kwaliteitskringen onder haar hoede, namelijk kring 212 NGBZ regio Utrecht met achttien leden, en kwaliteitskring 315 met 14 allround-logopedisten. Knottnerus is begeleider van kwaliteitskring 235. Alle 15 leden van haar kring zijn preverbaal logopedist, net als zijzelf.

Samen veel kennis

Paula Hettinga en Ivette Knottnerus zijn beiden sinds 2011 kringbegeleider, met veel enthousiasme. Hettinga: ‘Alle kringleden zijn heel betrokken, enthousiast en dragen bij aan een goede bijeenkomst. Inhoudelijk, maar ook praktisch. Iedereen helpt mee om het allemaal draaiende te houden. De sfeer is goed.’ Knottnerus valt haar bij. ‘De kwaliteitskring waar ik begeleider van ben, is een hardwerkende, vertrouwelijke groep. De betrokkenheid is groot. Als iemand een keer een probleem