Log in
De sluiting van de scholen half maart betekende ook voor de onderwijslogopedisten dat zij ineens hun werk niet op de gebruikelijke manier konden doen. Afke Posthuma, werkzaam als logopedist op Auris, vertelt hoe logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs hun leerlingen hebben bereikt en hoe zij werken met de restricties die sinds halverwege maart gelden.
Afke Posthuma

‘Om de leerlingen toch te kunnen ondersteunen toen de scholen dicht waren, hebben meerdere collega’s een virtuele behandeling opgenomen waarin zij net doen of er een kind tegenover hen zit. Je stelt dus vragen of maakt ontlokkende opmerkingen en laat daarna een stilte vallen. In die stilte heeft het kind de tijd om antwoord te geven. De hoop is dan dat dit (met hulp van ouders) het kind activeert om mee te doen. Het huiswerk werd vaak als te druk ervaren door ouders. Om ouders niet te veel te belasten hebben sommige logopedisten zich aangesloten bij het programma van de leerkrachten. Dit vraagt meer van de creativiteit en het improvisatievermogen van de logopedisten, maar het huiswerk werd trouwer gemaakt.

Sinds maandag 11 mei zijn de scholen voor speciaal onderwijs weer de hele week open voor alle leerlingen. Er gelden natuurlijk wel restricties. Medewerkers is gevraagd hun gezonde verstand te gebruiken en zichzelf en de kinderen te houden aan de richtlijnen