Log in
Bloeddruk is de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten drukt.
Lenie van den Engel-Hoek

Oorzaken van een te hoge bloeddruk kunnen bijvoorbeeld een hoge hartslag, te veel vocht of te nauwe bloedvaten zijn. In de medische wereld zijn adviezen en medicatie voor hoge bloeddruk ontwikkeld, omdat men deze onderliggende oorzaken wist te ontrafelen. Daarna kon men met behulp van grote randomized clinical trials (RCT’s) de werkzaamheid van de verschillende medicaties bewijzen. Kunnen wij binnen de logopedie iets leren van dit ‘evidencebased medicine’? Als we alleen uitgaan van een RCT door te bekijken of een therapie bij een groep patiënten effect heeft, slaan we naar mijn mening een stap over. Deze stap bestaat uit het onderzoeken van de onderliggende, mogelijk aangedane, anatomie of fysiologie waardoor we het probleem bij de patiënt beter begrijpen. Pas daarna kunnen we een gerichte therapie ontwikkelen: een behandeling die past bij het probleem en is gebaseerd op de verklaring van het mechanisme.

Het team Logopedie-kinderen van het Radboudumc heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd dat