Log in
Lage tarieven, wachtlijsten, tekorten op de arbeidsmarkt. Het zijn slechts een paar van de zaken waar menig logopedist tegenaan loopt. In Amsterdam bundelde een aantal logopedisten hun krachten in het Netwerk Amsterdamse Logopedisten (NAL) om zich samen sterk te maken. Bestuursleden Henriëtte Vreemann, Jennifer Koenen en Tina Mantel delen redenen en tips voor het opzetten van een dergelijke coöperatie. ‘Samen sta je sterker en dat merk je.’
Michelle Iwema

Henriëtte Vreemann

Praktijkmanager Afasietherapie Amsterdam en penningmeester bij het Nal.

In het oprichten van een netwerk gaat veel vrije tijd zitten

‘Als wij iedereen in Amsterdam goede zorg willen blij­ven bieden, is het belangrijk om als logopedisten onderling samen te werken. Als groep laten we zien waar de knelpunten en kansen in onze stad liggen. Het NAL bestaat misschien nog maar kort, maar we merken