Log in
Het is hét woord van 2020 in logopedisch Nederland. En nee, dan bedoelen we niet corona, maar Het Tarief. Dat moet omhoog, roepen logopedisten al jaren. Maar vooralsnog gaan de zorgverzekeraars er niet in mee.
Suus van Geffen

Laten we, om alle feiten duidelijk op een rij te hebben, beginnen bij het begin: het bestuurlijk akkoord dat is gesloten tussen alle paramedische partijen, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars. Een van de afspraken daarin is dat de beroepsgroepen zich maximaal inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening zodat de zorg betaalbaar blijft. Tweede onderdeel, minstens zo belangrijk: redelijke beloning voor alle paramedici. Maar wat is redelijk? Om die vraag te kunnen beantwoorden, werd onafhankelijk adviesbureau Gupta op pad gestuurd, dat in maart van dit jaar de resultaten publiceerde. Afspraak was dat zorgverzekeraars de uitkomst ter harte zouden nemen. Gupta concludeerde onder andere dat het tarief voor logopedisten omhoog moet naar 38 euro. ‘Dat is in feite een herhaling van het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit in 2011’, stelt NVLF-voorzitter Michel Dutrée. Geen verrassing dus, en bovendien een bevestiging van wat logopedisten zelf ook al tijden betogen. Wel verrassend