Log in
Naam: Obbe de Roos Werksetting: Franciscus Vlietland Ziekenhuis Schiedam Functie: Logopedist Regio: Zuid-Holland Zuid Wanneer stond u op de cover: juli/augustus 2013
Redactie

Hoe is het met u sinds u op de cover heeft gestaan?

Goed hoor, geen grote veranderingen. Ik werk nog steeds met veel plezier en voldoening in het Vlietland Ziekenhuis.

Werkt u nog op dezelfde werkplek en welke veranderingen ziet u daar sinds u op de cover heeft gestaan?

Het Ziekenhuis waarin ik werk is nu gefuseerd met het Franciscus Gasthuis uit Rotterdam. Dat biedt ook voordelen in de zin dat we nu een groter logopedisch team worden. Misschien meer samenwerking, vervanging of uitwisseling. Maar het is ook spannend of alle werkzaamheden blijven bestaan.

Welke veranderingen ziet u in het werkveld, welke constante factoren ziet u?

De verkorting van de ligduur op de stroke-unit tot vijf, of soms 4 dagen, maakt het werk anders. Het gaat allemaal meer richting eerste opvang. Plannen van therapie wordt anders. Daarnaast worden er door MDL artsen steeds meer patiënten doorgestuurd met klachten van ‘boeren’, nadat uit onderzoek (Hemmink,