Log in
Naam: Marisca van Eijk-Smeeman Werksetting: Kentalis Onderwijs Zoetermeer Functie: logopedist Regio Zoetermeer Wanneer stond u op de cover: september 2013
Redactie

Hoe is het met u sinds u op de cover heeft gestaan?

Ik werk nog steeds bij Kentalis in Zoetermeer. Mijn werkzaamheden zijn meer gevarieerd geworden sinds ik niet alleen kinderen in de basisschoolleeftijd behandel, maar ook leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Omdat ik meer leerlingen begeleid dan voorheen is de werkdruk toegenomen. Door de komst van passend onderwijs is de doelgroep veranderd. Leerlingen hebben meer complexe onderwijsbehoeften. De groep dove kinderen met een intensief arrangement is klein. Daarom is er nu een intensieve samenwerking met de afdeling waar slecht horende leerlingen en leerlingen met TOS geplaatst zijn. Dit biedt kansen, maar roept ook vragen op. Ik heb er vertrouwen in dat de samenwerking zal leiden tot beter onderwijs voor de doelgroepen.

Welke veranderingen ziet u in het werkveld, welke constante factoren ziet u?

Zoals gezegd heeft het passend onderwijs gezorgd voor veranderingen in het werkveld. Binnen de scholen van cluster 2 zien