Log in
Maar liefst 60 tot 80 procent van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Mensen met Alzheimer begrijpen steeds minder van de wereld om zich heen. Verslechtering van taal en cognitie vermindert de communicatieve participatie van mensen met Alzheimer.
Margreet Luinge

Welke problemen in taal en motoriek zien logopedisten bij mensen met de ziekte van Alzheimer?

Het is niet eenvoudig om de diagnose Alzheimer stellen. Vroege kenmerken van beginnende Alzheimer zijn subtiel en moeilijk te detecteren. Vaak komt iemand met klachten als vergeetachtigheid bij de huisarts. Als de huisarts twijfels heeft, wordt deze persoon meestal doorverwezen naar een geheugenpoli of neurologie-afdeling. Vanuit onderzoek aan de Hanzehogeschool is een vragenlijst uitgezet. Hierin geven zorgprofessionals aan, handvatten nodig te hebben om mensen met Alzheimer in een vroeg stadium op te sporen en door te verwijzen naar de juiste zorg.

Steeds meer onderzoek laat zien dat er veranderingen in de taal en motoriek zijn waar te nemen in alle stadia van de ziekte van Alzheimer.