Log in
Hoe kunnen we met een afnemend aantal logopedisten toch voldoende zorg voor communicatie en slikken blijven bieden? Creëer een rimpeleffect! Dan train je andere professionals, die met onze doelgroepen werken, om ondersteuning in communicatie en veilig slikken te bieden. Hoe kan praktijkgericht onderzoek hierbij ondersteunen? In deze blog beschrijf ik een voorbeeld.
Karin Neijenhuis

Een participatief actieonderzoek, uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam en de Surinaamse beroepsvereniging van logopedisten, had als doel om het bereik van de logopedische zorg in Suriname te ver­groten. Doordat er in participatief actieonderzoek actieve deelname is van alle betrokkenen in de rol van (mede)onderzoeker, leent deze vorm van onderzoek zich goed voor situaties waarin verandering van werk­wijze gewenst is. In dit geval wilden de Surinaamse logopedisten een nieuwe werkwijze gaan toepassen, namelijk: collega-professionals in onderwijs en zorg trainen in taalscreening, taalstimulering, slikscreening en ondersteuning van het veilig slikken. Hiermee legden zij de focus op de beroepsrollen samenwerkingspartner, ondernemer en coach1.

Allereerst werden eigen kennis en vaardigheden uitgebreid op het gebied van volwasseneducatie. Bij kleuterleidsters werden de leerprincipes toegepast uit de Teach-Model-Coach-Review benadering2. Hierbij worden diverse manieren van effectief leren gecombineerd, waaronder leren van voorbeelden (modelling) en on-the-job coaching.