Log in
Evidencebased practice (EBP) speelt in de logopedie steeds nadrukkelijker een rol. Maar er zijn ook nog de nodige knelpunten. Deskundigen Karin Neijenhuis en Coen Winkelman bespreken de obstakels én de mogelijkheden om deze uit de weg te ruimen.
Erica Renckens

Eigenlijk is elke logopedist op zijn eigen manier al bezig met evidencebased practice’, stelt Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. ‘Er bestaan alleen veel misverstanden over wat evidence-based practice nu precies is. Veel mensen zien het als ‘het toepassen van wetenschap’, maar dat is slechts één van de pijlers van EBP.’ Ze pakt er een figuur bij, afkomstig uit het boek ‘Evidencebased practice voor paramedici’ van Kuiper, Verhoef, Cox en De Louw uit 2016. ‘Bij EBP weeg je het objectief gemeten wetenschappelijk bewijs af tegen de waarden van de cliënt en de schat aan kennis en ervaring die je zelf als professional hebt. En dat weeg je vervolgens nog eens af binnen de context, want ook de situatie speelt een rol.’

Ook Coen Winkelman vindt dat de overige pijlers van EBP meer aandacht verdienen. ‘De wetenschap is er om te vertellen wat je allemaal zou kúnnen doen, maar als