Log in
In deze rubriek wordt eens per twee maanden nieuw logopedisch materiaal besproken. Verschillende logopedisten geven hun mening en delen hun ervaringen met het nieuwe materiaal. Het verslag daarvan leest u hier. Heeft u suggesties voor materiaal dat in deze rubriek besproken kan worden, aarzel dan niet om deze aan de redactie door te geven. Er zijn verschillende methoden om de spraakproductie van kinderen te onderzoeken. Een van de mogelijkheden in het diagnostisch proces is het afnemen van een driepositie-test (Dijkstra-Buitendijk & van den Engel-Hoek, 2013). In een driepositietest wordt door middel van het benoemen van afbeeldingen de spraakproductie van een kind onderzocht. Om de productie aan het begin, midden of eind van een woord te onderzoeken is voor de meest voorkomende klanken of clusters in het Nederlands een afbeelding in de test opgenomen. Het Nederlands Articulatie Onderzoek (NAO, 2013), opvolger van het LOGO-Art. Articulatieonderzoek, is eendergelijke driepositie-test. In dit testpanel wordt het NAO besproken.
Esther van Niel

Doel en doelgroep

Het doel van het NAO is het in kaart brengen van de fonetische articulatievaardigheden van een kind op woordniveau. Er wordt onderzocht welke klanken het kind wel correct uitspreekt en welke niet. In dit fonetische onderzoek gaat het om het motorisch correct realiseren van de klanken. Het NAO geeft géén inzicht in de fonologische verwerving van de Nederlandse fonemen. Het geeft wel enigszins inzicht in bij het kind voorkomende fonologische processen door het maken van een foutenanalyse. Het NAO is een goede eerste stap in het diagnostische proces bij problemen in de spraakproductie. Een aanvullend fonologisch onderzoek (bijvoorbeeld het Metaphon Onderzoek of een FAN-analyse) is zinvol wanneer tijdens de afname van het NAO fonologische vereenvoudigingsprocessen worden waargenomen. Om te -beoordelen of een kind een foneem heeft verworven, zijn meerdere producties van een klank noodzakelijk. Daarom zijn in fonologische onderzoeken meerdere producties van hetzelfde foneem opgenomen: een verschil met het NAO dat slechts één productie