Log in
De zorg staat op de drempel van ingrijpende veranderingen. Zoals het nu gaat, kan het niet blijven gaan. Nederland vergrijst en daarmee stijgt de vraag naar zorg. En dus nemen de kosten toe. Het aantal zorgaanbieders kan de groei niet bijbenen. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit verder verbeteren. Om ons voor te bereiden op de toekomst, heeft de minister van VWS voor de komende jaren afspraken gemaakt met verzekeraars en zorgaanbieders. Die staan in het IZA, het Integraal Zorgakkoord en raken ook het werk van logopedisten.
Paul Wouters

Als voormalig ziekenhuisdirecteur weet minister Ernst Kuipers wat het is te moeten schipperen en keuzes te maken. Hoe houd ik kosten in de hand met behoud van kwaliteit? Wat kan ik patiënten bieden en wat kan ik medewerkers vragen? In coro­natijd leerde hij nog meer hoe belangrijk samen­werking is. Met die bagage op zak, presenteerde hij vorig jaar zijn visie op de organisatie van de zorg in de komende jaren. Het IZA telt bijna 120 pagina’s aan (in hoofdzaak) beleidstaal. Laten we die eens proberen te vertalen naar het dagelijkse werk van logopedisten.

Iedere logopedist

Kan een logopedist het zich veroorloven het IZA links te laten liggen? Nee. Het IZA raakt elke zorgverlener en dus ook iedere logopedist en het gaat ons dagelijks werk veranderen. Misschien niet morgen,