Log in
Manon van der List zwaaide onlangs af als vicevoorzitter van het Verenigingsbestuur van de NVLF. Ze blikt terug op leuke en leerzame jaren en probeert haar opvolger enthousiast te maken. ‘Vind je het leuk overstijgend mee te denken over het vak? Denk eens aan het bestuur.’
Annemarie van Dijk

Acht jaar lang was ze met veel plezier bestuurslid. De jaren zijn voorbij gevlogen, vindt ze. ‘Het is zó leuk om breder met het vak bezig te zijn, ook op maatschappelijk niveau bijvoorbeeld. Ik heb er ontzettend veel van geleerd.’

Hoe ben je ooit begonnen als bestuurslid?

‘Daar ben ik in 2013 voor gevraagd. Al sinds mijn afstuderen was ik heel betrokken bij de NVLF. Naast logopedie studeerde ik orthopedagogiek en hield ik me veel bezig met de relatie tussen logopedie en leerproblemen. Zo kwam ik in de NVLF-commissie Dyslexie terecht. Toen deze werd opgeheven, kreeg ik de vraag of ik lid van het Verenigingsbestuur wilde worden. Laat ik het gewoon proberen, dacht ik na het oriënterende gesprek.’

Wat zijn de grootste verschillen tussen toen