Log in
Met ingang van het schooljaar 2018/2019 gaan leerkrachten in het primair onderwijs er fors op vooruit. Voor de logopedisten in het onderwijs geldt dit niet. De salariskloof neemt toe. Hoe komt dat? En is er een kans dat dit verandert?
Wilma van Hoeflaken

Iedereen heeft er iets van gemerkt; de leerkrachten in het primair onderwijs hebben de afgelopen tijd stevig actie gevoerd. En met succes, want hun lonen gaan omhoog. Begin juni bereikten de werkgevers en werknemers in het primair onderwijs een akkoord voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Sommige cao-afspraken over de beloning gelden voor iedereen in het primair onderwijs, dus ook voor bijvoorbeeld logopedisten, intern begeleiders of schoolleiders. Zo krijgen alle werknemers in het primair onderwijs per 1 september een salarisverhoging van 2,5 procent. Ook krijgen ze in oktober een eenmalige uitkering van maximaal € 750. Dit bedrag geldt voor degenen die op 1 januari 2018 al in dienst waren en sindsdien fulltime werken. Deze eenmalige uitkering is eigenlijk het met terugwerkende kracht tot januari uitbetalen van de salarisverhoging van 2,5 procent. ‘Dit zijn mooie uitkomsten voor iedereen in het primair onderwijs, zowel de leerkrachten als het onderwijsondersteunend personeel’, zegt Jilles Veenstra, cao-onderhandelaar en voorzitter van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), waar de NVLF bij aangesloten is.