Log in
heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de in september 2015 binnengekomen klacht van:
Redactie

Het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor Logopedie en Foniatrie
heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de in september
2015 binnengekomen klacht van:
mevrouw A , logopedist (klager),
tegen:
B, (verweerder)

1.Het verloop van de procedure

Het College van Toezicht (hierna het College) heeft kennisgenomenvan:
-de klaagschriften d.d. 4 september en 21 december 2015 en
-het verweerschrift d.d. 4 maart 2016.
De klacht is op de hoorzitting van 16 maart 2016 behandeld. Klager is,vergezeld van gemachtigde, C, aanwezig. Verweerder is niet verschenen.

2. De klacht

De klacht houdt in:
1. Verweerder handelt in strijd met de Beroepscode door screening opscholen en vervolgens verwijzen van kinderen naar eigen praktijken.
2. Deze manier van werken leidt tot oneerlijke concurrentie waarvanklager – en met haar andere collega’s/praktijken – de dupe worden.
Hierdoor worden collega’s geschaad en wordt de professionelesamen werking bewust op het spel gezet.

3. Het standpunt van verweerder.

1. Het samenwerkingsverband B is opgericht nadat de gemeente D besloot de