Log in
De herziene richtlijn Logopedische dossiervorming verschijnt 1 juli. Hoe is deze herziening tot stand gekomen? En wat gaan logopedisten er in de praktijk van merken?
Erica Renckens

‘Ik ben heel benieuwd wat de leden van de nieuwe richtlijn zullen vinden. De insteek is natuurlijk dat hun administratieve last vermindert.’ Judith van der Vloed is beleidsadviseur bij de NVLF en coördineert als projectleider de herziening van de richtlijn Logopedische dossiervorming. ‘De NVLF stelt zelf richtlijnen op. Zorginhoudelijke richtlijnen, maar ook procesmatige, zoals deze. Hierin staat precies wat je moet vastleggen in het medisch dossier van een cliënt.’ De verslaglegging fungeert als geheugensteun voor de behandelend logopedist en als ondersteuning bij de gegevensoverdracht aan anderen. Maar het aanleggen en bijhouden van het dossier levert ook de nodige administratieve last voor de logopedist op. Dat is dan ook een veelgehoorde klacht uit het werkveld.

‘Als vereniging wilden we kijken wat we zelf konden doen om deze last voor onze achterban te verlichten. We hebben daarom tijdens districtsbijeenkomsten aan leden gevraagd te gaan schrappen in de bestaande richtlijn.’ Tijdens deze schrap- en verbetersessies gingen de aanwezige