Log in
Op vrijdag 18 september was ik aanwezig bij de tweede editie van de Expertisedag voor Logopedisten, georganiseerd door SCEM. Dit keer was de dag zowel ‘live’ alsook via een livestream toegankelijk. Ik had er na een langere tijd van geen cursussen of lezingen erg veel zin in. Ook omdat de onderwerpen heel gevarieerd, maar toch allemaal voor mij in mijn dagelijks werk als eerstelijns logopedist relevant en interessant leken. Graag vertel ik hoe ik de dag ervaren heb en vooral wat voor mij per lezing interessante of nieuwe inzichten waren.
Geke Bodt

Autisme of TOS?

De dag begon, na een enthousiaste inleiding door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen, met een lezing door Marianne Drenthen, GZ-psycholoog bij Kentalis over het onderwerp ‘Is het nou autisme of een taalontwikkelingsstoornis?’ Tussen deze twee aandoeningen is namelijk veel overlap. Zeker bij jonge kinderen zijn de kenmerken nogal gelijkend en wil je graag vroegtijdig weten waarmee een kind en zijn/haar ouders geholpen is. Met uitkomsten van recente onderzoeken werden de overeenkomsten en verschillen tussen ASS en TOS aan ons verduidelijkt. In het kort zijn dit de meest in het oog springende overeenkomsten die bij beide stoornissen de volgende problemen vaak voorkomen:

  • Problemen in de executieve functies
  • Problemen met Theorie of Mind (ToM). Hiermee wordt bedoeld dat taal, emoties en non-verbale signalen moeten samenwerken om situaties te begrijpen. De informatie die binnenkomt krijgt steeds meer betekenis door vanaf de geboorte ervaringen op te doen. De taalvaardigheid is hierin leidend.