Log in
Op 7 september 2015 aanvaardde Ellen Gerrits haar benoeming tot hoogleraar Logopediewetenschap, door haar inaugurale rede, getiteld ‘Van logopedische praktijk naar logopediewetenschap’, uit te spreken. Ter gelegenheid hiervan vond voorafgaand aan de oratie het symposium ‘Evidence beest, wat een feest! Ontwikkelingen in Evidence Based Logopedie’ plaats. Dit symposium werd georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de NVLF.
Esther van Niel, Lydeke Fransen

Het symposium gaf een dwarsdoorsnede van actueel wetenschappelijk onderzoek naar effecten van logopedische behandeling en de ontwikkelingen die het komende decennium voor verdere professionalisering zullen zorgen. Prof. dr. James Law (Newcastle University) en dr. Carole Pound (Bournemouth University) verzorgden beiden een keynote-lezing. Naast deze gevestigde namen kregen ook junior logopedie-onderzoekers, zogenaamde ‘rising stars’, het podium. Hieronder volgt een verslag van de verschillende presentaties van deze dag. Een samenvatting en de dia’s van de lezingen kunt u vinden op http://oratiesymposiumellengerrits.wp.hum.uu.nl/programma.

Theo de Koning , bestuursvoorzitter NVLF, opende het symposium samen met dr. Lizet van Ewijk namens de Hogeschool Utrecht, en prof. dr. Frank Wijnen namens de Universiteit Utrecht. De leerstoel Logopediewetenschap is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de NVLF, de HU en de UU. Het doel dat de drie organisaties met de leerstoel voor ogen hebben, is het combineren van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en beroepspraktijk, om op die manier het begrip evidence based