Log in
Op 6 maart 2021, op de Europese dag van de logopedie, is de European Speech and Language Therapy Association (ESLA) geboren. ESLA is een moderne, dynamische en daadkrachtige opvolger van CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne) die op 6 maart 1988 was opgericht door logopedische organisaties uit een negental landen. Met de lancering van ESLA is CPLOL opgeheven.
Jenta Sluijmers

Wat is ESLA?

ESLA, voluit European Speech and Language Therapy Association, is de Europese koepelorganisatie voor logopedisten. Alhoewel de term ‘logopedisten’ uit de benaming is gehaald om de deur op een kier te zetten voor andere geïnteresseerden en vooral te focussen op de uitoefening van het vak, vertegenwoordigt ESLA momenteel 30 beroepsorganisaties voor logopedisten in Europa. Ze vertegenwoordigt daarmee ongeveer 40.000 logopedisten. Iedere organisatie voor logopedisten die in Europa gesitueerd is kan lid worden van ESLA. Zo is recentelijk een Turkse organisatie toegetreden met een adres in het Europese deel van Istanbul. Per organisatie is er één gedelegeerde stemgerechtigd, deze gedelegeerde vertegenwoordigt de eigen organisatie bij de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

Vanuit de NVLF is dat sinds 2019 onze voorzitter Michel Dutrée, als eerste gedelegeerde niet-logopedist schrijft hij geschiedenis. Logopedist Jenta Sluijmers heeft sinds 2019 zitting in het bestuur van CPLOL/ESLA.

Wat kan ESLA betekenen voor de individuele logopedist/student?

Naast vakpromotie, de organisatie van onder andere een